ต้องการคำปรึกษา โทร?

+66(0)2-373-4511 เวลาทำการ: 8น.-17น. วันจันทร์-วันศุกร์

จุดเด่น ของบริษัท

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาด อุณหภูมิ ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หลากหลายรูปแบบโดยวิศวกร ผุ้ชำนาญ ระบบทำความเย็นต่ำจากประเทศญี่ปุ่น
The Development of the Non-Freon System

บริษัท โตเกียว ซันเร มหาจักร จำกัด (TSM) ได้รับการสนับ สนุนทางเทคนิค โดยบริษัทสำนักงานใหญ่ บริษัท ซันเร คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบทำความเย็น อุณหภูมิต่ำ ให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารในปี 2005-2007 นับ เป็นนวตกรรมเริ่มต้นในการอนุรักษ์โลกสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม เรื่องระบบเครื่องปรับอากาศทำความเย็นเเละระบบการเเช่เเข็ง โดย ใช้โพรเพน (propane) สำหรับสารทำความเย็นเบื้องต้นในระบบทำ ความเย็น และ CO2 สำหรับสารทำความเย็นรอง ในระบบทำความเย็น เเนวความคิดลดโลกร้อน ได้พัฒนาเเละได้รับการสนับสนุนจาก NEDO (NEDO is committed to contributing to the resolution of energy and global environmental problems and further enhancing Japan's industrial competitiveness) เเนวความคิดเรื่องพลังงานใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีในระบบอุตสาหกรรมยังสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยด้านความปลอดภัยในการใช้สาร ทำความเย็นจากธรรมชาติ (Natural Refrigerant) ได้รับการพัฒนา เเละยังคงก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง จนถึงทุกวันนี้
Business Diagram Tokyo sanrei Mahajak
Vision

TOKYO SANREI MAHAJAK (TSM) บริษัท โตเกียว ซันเร มหาจักร จำกัด (TSM) เป็น บริษัท ในเครือ ของบริษัท ซันเร คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นการร่วมทุนก่อตั้งร่วมกับ บริษัท มหาจักรกรุ๊ป ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2015 บริษัท ซันเรคอร์ปอเรชั่น จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นปี ค.ศ. 1948 ประสบการณ์กว่า 70 ปี บริษัท โตเกียว ซันเร มหาจักร จำกัด (TSM) มีประสบการณ์ เเละเชี่ยวชาญงานระบบทำความเย็นต่ำ ในพื้นที่ขนาดใหญ่ และในพื้นที่ ที่ ต้องการอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ -50°C ถึง 15°C ด้วยการออกเเบบเเละติด ตั้งโดยทีมวิศวกรเฉพาะด้าน พร้อมบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย TSM ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการระบบทำความเย็น อุณหภูมิต่ำ ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม, ในคลังสินค้า, ระบบขนส่ง เเละพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ต้องการความเย็นอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ

TSM มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้ออกเเบบปรึกษา ให้การบริการ ระบบทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ เพื่ออุตสาหกรรมในเมืองไทย Tokyo Sanrei Mahajak Co., Ltd. (TSM) ผู้ชำนาญงาน ระบบทำความเย็นต่ำ อุณหภูมิ -50°C ถึง 15°C ในพื้นที่ขนาดใหญ่

tokyosanrei-mahajak.com © Privacy Policy   | Tag. Chilled Room, Refrigerator, Freezer, Cold Storage, Mycom