ต้องการคำปรึกษา โทร?

+66(0)2-373-4511 เวลาทำการ: 8น.-17น. วันจันทร์-วันศุกร์
โตเกียว ซันเร มหาจักร

Tokyo sanrei mahajak ผู้นำด้านระบบความความเย็นต่ำ ในพื้นที่ขนาดใหญ่.

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาด อุณหภูมิ ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หลากหลายรูปแบบโดยวิศวกร ผุ้ชำนาญ ระบบทำความเย็นต่ำจากประเทศญี่ปุ่น

ให้คำปรึกษาเรื่องระบบ ทำความเย็น ตามความต้องการของลูกค้า
ออกแบบตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ ด้วยทีมงานวิศวกร
ใช้เทคโนโลยี นำสมัย ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาสมเหตุสมผล
พร้อมติดตั้งระบบ ด้วยเทคนิค และอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานสากล
ประหยัดพลังงานมากกว่า และไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม

ยินดีต้อนรับ สู่ Tokyo Sanrei Mahajak (TSM)

TOKYO SANREI MAHAJAK (TSM) บริษัท โตเกียว ซันเร มหาจักร จำกัด (TSM) เป็น บริษัท ในเครือ ของบริษัท ซันเร คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นการร่วมทุนก่อตั้งร่วมกับ บริษัท มหาจักรกรุ๊ป ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2015 บริษัท ซันเรคอร์ปอเรชั่น จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นปี ค.ศ. 1948 ประสบการณ์กว่า 70 ปี บริษัท โตเกียว ซันเร มหาจักร จำกัด (TSM) มีประสบการณ์ เเละเชี่ยวชาญงานระบบทำความเย็นต่ำ ในพื้นที่ขนาดใหญ่ และในพื้นที่ ที่ ต้องการอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ -50°C ถึง 15°C ด้วยการออกเเบบเเละติด ตั้งโดยทีมวิศวกรเฉพาะด้าน พร้อมบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย TSM ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการระบบทำความเย็น อุณหภูมิต่ำ ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม, ในคลังสินค้า, ระบบขนส่ง เเละพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ต้องการความเย็นอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ

TSM มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้ออกเเบบปรึกษา ให้การบริการ ระบบทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ เพื่ออุตสาหกรรมในเมืองไทย Tokyo Sanrei Mahajak Co., Ltd. (TSM) ผู้ชำนาญงาน ระบบทำความเย็นต่ำ อุณหภูมิ -50°C ถึง 15°C ในพื้นที่ขนาดใหญ่

We highly maintain the value of the customer's property for the long term relationship

บริษัท โตเกียว ซันเร มหาจักร จำกัด (TSM) ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอความคิดภายใต้ ประสบการณ์ ความรู้ ด้วยเทคนิคทันสมัย โดยเฉพาะ การออกแบบ ติดตั้งระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ Low Temperature Powerful System โดยวิศวกรจากญี่ปุ่น เเละโปรแกรม MAINTENANCE ของ TSM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มี ศักยภาพสูงสุด ประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงาน มากกว่า ด้วยเทคโนโลยี และอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานสากล

our clients

    The Proposal for the use of the nature refrigerant The Natural refrigerant of ammonia, carbon dioxide or propane doesn't damage the ozone layer. it is regarded